Herdenken

Herdenken

In Amstelveen worden jaarlijkse diverse herdenkingen gehouden. Amstelveen Oranje is betrokken bij de organisatie van diverse herdenkingen zoals de 4 mei herdenking en de besloten herdenking bij het monument van Anton de Lange aan de Nesserlaan. Maar ook is er bijvoorbeeld de jaarlijkse Indië-Herdenking in het Broersepark op 14 augustus, georganiseerd door de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië.

Klik in het linkermenu voor meer informatie over herdenken in Amstelveen.

Herdenken in Amstelveen bij het monument in het Broersepark. [Beeld: Anko Stoffels]

----

Jaarthema 2019 - Nationaal Comité 4 & 5 mei

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan  Geef vrijheid door. Ieder jaar nodigt het comité een auteur uit om vanuit dit meerjarenthema een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een inspiratiedossier samengesteld en worden cartoons gemaakt.

Dit jaar heeft Khadija Arib de jaarthematekst geschreven [klik hier].

In vrijheid kiezen

Het jaarthema van 2019 luidt  In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

[Bron: Nationaal comité 4 en 5 mei]

Indië Herdenking

De Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië houdt jaarlijks op 14 augustus een herdenking bij het Indië-monument  in het Broersepark. De Nationale Herdenking bij het Indië Monument in Den Haag is op 15 augustus. De Amstelveense herdenking wordt een dag eerder gehouden om mensen de gelegenheid te bieden de 15e bij het monument in Den Haag aanwezig te zijn. Ook in de Tweede Kamer wordt jaarlijks op 14 augustus - een dag eerder dus - een korte besloten herdenking gehouden bij de plaquette in de hal van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Amstelveen Oranje
Van Heuven Goedhartlaan 630
1181LP
Amstelveen

info@amstelveenoranje.nl
020 617 71 73